POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La present Política de Privadesa té per objecte donar a conèixer la manera en què recaptem, tractem i protegim les dades de caràcter personal recaptats a través del Lloc web, a fi que els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les seves dades personals a través dels formularis habilitats a aquest efecte.
El Lloc web proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ a l’emplenament de les dades personals, puguin accedir a aquesta Política de Privadesa i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
L’accés i ús del Lloc web per l’usuari (el “Usuari”) implica que accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet els termes i condicions recollits en la present Política de Privadesa, així com en les disposicions contingudes en l’Avís Legal i Condicions d’Ús, la Política de Cookies i, si escau, les Condicions Generals Contractació; configurant-se els citats documents en el seu conjunt com els Textos Legals rectors del Lloc web. La prestació del servei del Lloc web té una durada limitada al moment en el qual l’Usuari es trobi connectat al Lloc web o algun dels serveis que a través del mateix es faciliten; per tant, l’Usuari ha de llegir atentament la present Política de Privadesa en cadascuna de les ocasions que es proposi utilitzar el Lloc web, ja que aquesta pot sofrir modificacions en funció de novetats o exigències legislatives i jurisprudencials o per necessitats de negoci.
La present Política de Privadesa serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtinguts en el Lloc web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc web.